10 cách tạo password ngẫu nhiên trên Linux từ Command Line