Cách cài đặt Zend Studio 5.5 trên Windows 7
Zend Studio 5.5 có thể chạy được trên Windows 7 nhưng một số tính năng không hoạt động. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt phần mềm này trên Windows 7.
Hướng dẫn
Download bản JRE mới nhất cho Windows tại http://java.com/en/download/manual.jsp
Download và cài đặt Winrar tại http://rarlabs.com
Download Zend Studio 5.5.1
Click chuột phải vào file cài đặt và chọn WinRAR > Extract Here.
Vào folder Windows
esource (folder vừa được tạo, không phải folder hệ thống).
Đổi tên folder “jre” thành “jre backup”.
Copy folder C:Program Files (x86)Javajre6 sang folder resource và đổi tên thành “jre”.
Vào folder Windows, click đúp vào file cài đặt của Zend Studio.
Sau khi cài đặt xong, copy folder “jre backup” sang folder cài đặt của Zend Studio.
Đổi tên “jre” thành “jre another backup”.
Đổi tên “jre backup” thành “jre”.
Chạy Zend Studio với compatibility mode cho Windows Vista.
Theo vnhow.vn

Bài hay khác