Cách gỡ bỏ Internet Explorer 10 trên Windows 8
Nhiều người không thích sử dụng Internet Explorer nhưng lại khó khăn khi gỡ bỏ trình duyệt này. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách gỡ bỏ Internet Explorer trên Windows 8.
Hướng dẫn

Bấm tổ hợp phím Win + R, nhập appwiz.cpl và ấn Enter.

Cách gỡ bỏ Internet Explorer 10 trên Windows 8 1

Click chọn “Turn Windows features on or off”.

Cách gỡ bỏ Internet Explorer 10 trên Windows 8 2

Bỏ chọn dòng Internet Explorer 10.

Cách gỡ bỏ Internet Explorer 10 trên Windows 8 3

Click Yes để tiếp tục.

Cách gỡ bỏ Internet Explorer 10 trên Windows 8 4

Click OK.

Cách gỡ bỏ Internet Explorer 10 trên Windows 8 5

Sau khi máy tính restart, bạn sẽ thấy không còn Internet Explorer trên taskbar.

Cách gỡ bỏ Internet Explorer 10 trên Windows 8 6

Phiên bản metro của Internet Explorer cũng được gỡ bỏ.

Cách gỡ bỏ Internet Explorer 10 trên Windows 8 7

Bài hay khác