Hướng dẫn

Sử dụng phím tắt

Bấm tổ hợp phím ALT + F2, sau đó gõ thư mục cần truy cập trên Windows bắt đầu bằngsmb://. Nếu bạn muốn truy cập thư mục music trên máy Windows có tên (domain) làplayground thì bạn cần gõ smb://playground/music.

2 cách kết nối đến thư mục chia sẻ trên Windows với Ubuntu 1

Nhập mật khẩu và bấm Connect.

2 cách kết nối đến thư mục chia sẻ trên Windows với Ubuntu 2

Cửa số Nautilus sẽ xuất hiện và hiển thị nội dung thư mục được chia sẻ của Windows.

2 cách kết nối đến thư mục chia sẻ trên Windows với Ubuntu 3

Từ menu GNOME

Mở menu GNOME và chọn Connect to Server…

2 cách kết nối đến thư mục chia sẻ trên Windows với Ubuntu 1

Chọn kiểu server là Windows share và bấm Connect.

2 cách kết nối đến thư mục chia sẻ trên Windows với Ubuntu 2

Nhập các thông số cần thiết như tên thư mục, tên đăng nhập, tên máy (domain) và bấmConnect.

2 cách kết nối đến thư mục chia sẻ trên Windows với Ubuntu 3

Theo vnhow.vn

Bài hay khác