Cách lấy hình thumbnail của video trên Youtube
Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách lưu lại hình thumbnail của video trên Youtube.
Hướng dẫn
Mở video YouTube cần lấy hình thumbnail.
Xem URL của video trên thanh địa chỉ, chẳng hạn video có URL là http://www.youtube.com/watch?v=qBAFBHIk1K0&feature=channel_video_title, bạn copy giá trị từ “v=” đến dấu “&”, ta được chuỗi “qBAFBHIk1K0”.
Gõ lên thanh địa chỉ http://img.youtube.com/vi/x/0.jpg. Thay x bằng chuỗi bạn vừa copy. Youtube cung cấp cho bạn 4 hình thumbnail từ 0 đến 3. Bạn có thể thay 0.jpg thành 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg để lấy các hình khác.
Theo vnhow.vn

Bài hay khác