Cách lưu trực tiếp file đính kèm từ Gmail vào Google Drive
Bạn muốn lưu file đình kèm từ Gmail mà không cần phải đăng nhập vào Google Drive. Extension Gmail Attachments To Drive của trình duyệt Chrome sẽ giúp bạn làm điều này một cách nhanh chóng.
Những gì bạn cần
Máy tính có cài trình duyệt Google Chrome
Hướng dẫn
Đầu tiên, cài đặt Gmail Attachments To Drive.
Sau khi cài đặt xong, bạn mở email có file đính kèm sẽ thấy có thêm link “Save To Drive”. Click vào link này và file sẽ tự động lưu vào Google Drive.
Cách lưu trực tiếp file đính kèm từ Gmail vào Google Drive 2
Theo vnhow.vn

Bài hay khác