Cách nhúng font trong tài liệu Microsoft Word
Khi bạn email một tài liệu Microsoft Word cho người khác, nếu người đó không cài sẵn font bạn dùng trong tài liệu thì văn bản có thể không hiển thị được.
Hướng dẫn
Chọn File > Options.
Cách nhúng font trong tài liệu Microsoft Word 1
Chọn tab Save.
Cách nhúng font trong tài liệu Microsoft Word 2
Check vào mục “Embed fonts in the file”. Click OK.
Cách nhúng font trong tài liệu Microsoft Word 3
Theo vnhow.vn

Bài hay khác