Cách reset password Windows không cần đĩa cài đặt
Bạn quên mật khẩu Windows và không có đĩa cài đặt? Bạn không cần quá lo lắng bởi có nhiều cách để reset password.
Hướng dẫn
Tạo đĩa khởi động (Boot Disk)
Bạn cần tạo một đĩa khởi động (Boot Disk) bằng một máy tính khác. Đầu tiên bạn cần download Offline NT Password & Registry Editor.
Cách reset password Windows không cần đĩa cài đặt 1
Tiếp đến bạn cần một phần mềm để ghi file vừa download ra đĩa CD hoặc USB, bạn có thể dùng phần mềm ImgBurn.
Chạy ImgBurn, chọn đường dẫn file ISO vừa download ở mục Source và click nút Burn. Bạn cũng có thể ghi file ISO ra USB, xem hướng dẫn trên website Offline NT Password & Registry Editor.
 
Cách reset password Windows không cần đĩa cài đặt 2
Reset password
Khởi động máy tính từ đĩa CD hoặc USB (điều chỉnh trong BIOS). Chọn [1] ở màn hình đầu tiên và ấn Enter.
Cách reset password Windows không cần đĩa cài đặt 1
Ấn Enter ở bước tiếp theo.
Cách reset password Windows không cần đĩa cài đặt 2
Tiếp theo, chọn [1] và ấn Enter để reset password.
Cách reset password Windows không cần đĩa cài đặt 3
Chọn [1] ở bước tiếp theo và ấn Enter.
Cách reset password Windows không cần đĩa cài đặt 4
Bước tiếp theo bạn cần nhập usernam mà bạn muốn reset password.
Cách reset password Windows không cần đĩa cài đặt 5
Ở bước tiếp theo, password đã được xóa và bạn chỉ cần ấn Enter.
Cách reset password Windows không cần đĩa cài đặt 6
Tiếp theo, bạn ấn “q” để thoát và ấn tiếp “y” để lưu lại password.
Cách reset password Windows không cần đĩa cài đặt 7
Theo vnhow.vn

Bài hay khác