Cách sử dụng Windows 8 Explorer Ribbon trên Windows 7
Explorer Ribbon là một tính năng mới trên Windows 8 giúp người dùng duyệt file, folder và thao tác nhanh chóng hơn. Nếu dùng Windows 7, các bạn có thể sử dụng tính năng này với phần mềm Better Explorer.
Hướng dẫn
Vào website Codeplex để download Better Explorer.
Cách sử dụng Windows 8 Explorer Ribbon trên Windows 7 1
Việc cài đặt Better Explorer khá đơn giản. Mặc định, Better Explorer sẽ không tự động thay thế cho Windows Explorer. Bạn cần unpin Windows Explorer khỏi thanh taskbar.
Cách sử dụng Windows 8 Explorer Ribbon trên Windows 7 2
Tiếp theo bạn cần pin Better Explorer vào taskbar.
Cách sử dụng Windows 8 Explorer Ribbon trên Windows 7 3
Bây giờ bạn có thể dễ dàng truy cập vào Better Explorer.
Cách sử dụng Windows 8 Explorer Ribbon trên Windows 7 4
 Theo vnhow.vn

Bài hay khác