Cách tạo thông báo ấn tượng cho website bằng CSS
Không cần phải dùng đến hình ảnh, bạn vẫn có thể tạo được những thông báo đẹp mắt cho website với những tính năng của CSS.
Hướng dẫn
Đầu tiên các bạn dùng đoạn mã HTML sau với nội dung thông báo muốn hiển thị
<div> Cảm ơn các bạn đã ghé thăm vnHow! Chúc các bạn một ngày vui vẻ 🙂 <div></div> <div></div> </div>
Tiếp theo chúng ta sử dụng đoạn CSS sau để định dạng cho thông báo
.chat-bubble {
background-color:#EDEDED;
border:2px solid #666666;
font-size:35px;
line-height:1.3em;
margin:10px auto;
padding:10px;
position:relative;
text-align:center;
width:300px;
-moz-border-radius:10px;
-webkit-border-radius:10px;
-moz-box-shadow:0 0 5px #888888;
-webkit-box-shadow:0 0 5px #888888;
}
.chat-bubble-arrow-border {
border-color: #666666 transparent transparent transparent;
border-style: solid;
border-width: 10px;
height:0;
width:0;
position:absolute;
bottom:-22px;
left:30px;
}
.chat-bubble-arrow {
border-color: #EDEDED transparent transparent transparent;
border-style: solid;
border-width: 10px;
height:0;
width:0;
position:absolute;
bottom:-19px;
left:30px;
}
Toàn bộ đoạn mã như sau
<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<style type=”text/css”>
.chat-bubble {
background-color:#EDEDED;
border:2px solid #666666;
font-size:35px;
line-height:1.3em;
margin:10px auto;
padding:10px;
position:relative;
text-align:center;
width:300px;
-moz-border-radius:10px;
-webkit-border-radius:10px;
-moz-box-shadow:0 0 5px #888888;
-webkit-box-shadow:0 0 5px #888888;
}
.chat-bubble-arrow-border {
border-color: #666666 transparent transparent transparent;
border-style: solid;
border-width: 10px;
height:0;
width:0;
position:absolute;
bottom:-22px;
left:30px;
}
.chat-bubble-arrow {
border-color: #EDEDED transparent transparent transparent;
border-style: solid;
border-width: 10px;
height:0;
width:0;
position:absolute;
bottom:-19px;
left:30px;
}
</style>
</head>
<body>
<div>
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm vnHow! Chúc các bạn một ngày vui vẻ 🙂
<div></div>
<div></div>
</div>
</body>
</html>
Lưu lại đoạn mã trên vào một file chẳng hạn index.html và chạy để thấy kết quả.
Đoạn mã trên không chạy được trên IE6 do IE6 không hỗ trợ border transparent, để khắc phục điều này bạn thêm vào đoạn CSS sau
/* IE6 */
.chat-bubble-arrow {
_border-left-color: pink;
_border-bottom-color: pink;
_border-right-color: pink;
_filter: chroma(color=pink);
}
Theo vnhow.vn

Bài hay khác