Cách tắt chế độ Theater Mode trên Facebook
Theater Mode là chế độ xem hình ảnh mới của Facebook với cách hiển thị hình ảnh trong 1 khung hình và nền đen bao quanh. Nếu bạn không thích chế độ này và muốn quay lại kiểu hiển thị cũ, bài viết sau đây sẽ giúp bạn.
Hướng dẫn
Đối với người dùng Chrome
Truy cập link sau http://userscripts.org/scripts/show/96773
Click “Install” để cài đặt Photo Theater Killer.
Click “Continue” khi được hỏi.
Sau khi cài đặt xong, mở Facebook và xem photo để thấy kết quả.
Đối với người dùng Firefox
Click chọn Tools > Ad-ons.
Tìm cụm từ “Greasemonkey”.
Một cửa sổ mở ra, click “‘Install Now”.
Sau khi cài đặt xong, click “Restart Firefox”.
Truy cập http://userscripts.org/scripts/show/96773 để cài đặt Facebook Photo Theater Killer.
Theo vnhow.vn

Bài hay khác