Cách tắt tất cả ứng dụng đang mở chỉ với một cái click chuột