Cách tắt tất cả ứng dụng đang mở chỉ với một cái click chuột
Với phầm mềm CloseAll hoàn toàn miễn phí và không cần cài đặt, bạn có thể tắt tất cả các ứng dụng đang mở một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Hướng dẫn
Đầu tiên bạn download phần mềm CloseAll và giải nén.
Cách tắt tất cả ứng dụng đang mở chỉ với một cái click chuột 1
Tạo một shortcut cho phần mềm này ở desktop.
Cách tắt tất cả ứng dụng đang mở chỉ với một cái click chuột 2
Kéo và thả shortcut vừa tạo xuống thanh Quick Launch để tiện truy cập.
Cách tắt tất cả ứng dụng đang mở chỉ với một cái click chuột 3
Để đóng tất cả ứng dụng, bạn chỉ cần click chuột vào biểu tượng CloseAll ở Quick Launch. Nếu bạn đang soạn thảo văn bản và chưa lưu lại, ứng dụng đó sẽ cho phép bạn lưu lại thông tin như khi đóng ứng dụng một cách bình thường.
Cách tắt tất cả ứng dụng đang mở chỉ với một cái click chuột 4
Nếu bạn không muốn đóng một vài ứng dụng nào đó, click chuột phải vào shortcut CloseAll trên desktop và chọn Properties. Chọn tab Shortcut, tại mục Target bạn thêm vào như sau
-x=”explorer.exe|firefox.exe|msnmsgr.exe”
Trong trường hợp ví dụ trên, bạn sẽ cho CloseAll biết đóng tất cả ứng dụng trừ các ứng dụng đã chỉ ra là Windows Explorer, Firefox, MSN Messenger.
Cách tắt tất cả ứng dụng đang mở chỉ với một cái click chuột 5
Theo vnhow.vn

Bài hay khác