Cách thay đổi icon của folder trên Windows 7
Để giúp các folder trên Windows 7 sinh động hơn và dễ nhớ, các bạn có thể đổi icon mặc định thành bất cứ icon nào bạn thích.
Những gì bạn cần
File icon định dạng .ico
Hướng dẫn
Click chuột phải vào folder và chọn “Properties”.
Cách thay đổi icon của folder trên Windows 7 1
Chọn tab “Customize” và click “Change Icon”.
Cách thay đổi icon của folder trên Windows 7 2
Bạn có thể chọn các icon có sẵn của Windows hoặc bấm browse để chọn icon khác. Click OK.
Cách thay đổi icon của folder trên Windows 7 3
Icon của folder đã thay đổi theo lựa chọn của bạn.
Cách thay đổi icon của folder trên Windows 7 4
Theo vnhow.vn

Bài hay khác