Cách thay đổi màn hình đăng nhập trên Windows 7
Bạn thấy nhàm chán với màn hình đăng nhập trên Windows 7? Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi hình nền của màn hình đăng nhập với phần mềm Windows 7 Logon Background Changer.
Hướng dẫn
Đầu tiên bạn download phần mềm Windows 7 Logon Background Changer, giải nén và chạy file Win7LogonBackgroundChanger.exe.
Cách thay đổi màn hình đăng nhập trên Windows 7 1
Phần mềm sẽ hiển thị một danh sách hình nền để bạn lựa chọn.
Cách thay đổi màn hình đăng nhập trên Windows 7 2
Nếu muốn lựa chọn những hình khác bạn click vào nút “Choose a folder”.
Cách thay đổi màn hình đăng nhập trên Windows 7 3
Sau khi chọn hình nền, click “Apply”.
Cách thay đổi màn hình đăng nhập trên Windows 7 4
Click “Yes”.
Cách thay đổi màn hình đăng nhập trên Windows 7 5
Click “Yes” nếu hộp thoại của “User Account Control” bật lên.
Cách thay đổi màn hình đăng nhập trên Windows 7 6
Đợt một lát trong khi phần mềm thay đổi hình nền.
Cách thay đổi màn hình đăng nhập trên Windows 7 7
Bây giờ bạn có thể log off và xem hình nền mới.
Cách thay đổi màn hình đăng nhập trên Windows 7 8
Cllick “Settings” để thiết lập thêm các tùy chọn.
Cách thay đổi màn hình đăng nhập trên Windows 7 9
 Theo vnhow.vn

Bài hay khác