Cách tùy biến Theme cho Gmail
Ngoài các Theme sẵn có, Gmail còn cho phép người dùng tùy biến để có những Theme đẹp mắt và ấn tượng hơn với những hình nền do bạn tự chọn.
Hướng dẫn
Chọn menu Settings > Themes.
Kéo thanh cuộn đến mục Custom Themes.
Cách tùy biến Theme cho Gmail 2
Có 2 Theme cho bạn chọn là Custom Light và Custom Dark. Khi bạn chọn 1 trong 2 Theme, 1 popup xuất hiện để xác nhận việc thay đổi Theme, click OK.
Bạn có thể chọn hình nền từ album trên Google+, upload hình ảnh từ máy tính hoặc nhập URL từ những trang web khác. Sau khi chọn xong, click Select.
Cách tùy biến Theme cho Gmail 4
Theo vnhow

Bài hay khác