Quy tắc ứng xử dành cho phụ huynh khi sử dụng Internet
Sau đây là một số quy tắc mà các bậc phụ huynh khi tham gia internet cần tuân thủ để làm gương cho con cái.
Hướng dẫn
Làm tấm gương tốt để con bạn noi theo
Nếu chúng ta sử dụng Blackberry hoặc iPhone khi đang ăn tối thì tại sao bọn trẻ lại phải nghe lời khi chúng ta yêu cầu chúng tắt điện thoại của mình?
Để mắt tới con cái
Chúng ta phải biết con mình đang truy cập vào các trang web nào cũng như chúng đang làm gì trên đó.
Truyền đạt cho con bạn về các tiêu chuẩn đạo đức
Gian lận, nói dối, cư xử ác ý‎ — là những hành động KHÔNG thể chấp nhận được. Những điều đúng và điều sai này áp dụng cho việc lên mạng cũng như việc dùng điện thoại di động.
Đặt ra các giới hạn
Thời gian sử dụng điện thoại, thời gian tải video, các trang web được phép truy cập. Thật ra là luôn có thời gian và địa điểm hợp lý cho tất cả mọi thứ.
Khuyến khích sự cân bằng
Để trẻ tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt ở những nơi không có dịch vụ di động.
Khiến trẻ có trách nhiệm
Nếu trẻ nhận được đặc quyền, hãy đảm bảo rằng trẻ phải nỗ lực phấn đấu để giành được đặc quyền đó.
Giải thích cho trẻ hiểu điều gì là rủi ro
Hãy nói cho trẻ biết rằng những gì trẻ làm hôm nay có thể bị người khác lạm dụng vào ngày mai.
Tìm cách nói “có”
Điều đó có nghĩa là chúng ta phải biết những trang web mà trẻ truy cập, những bài hát mà trẻ tải về, v.v. — và tìm cách sử dụng công nghệ để chúng ta có thể nói “có” thường xuyên hơn là nói “không”.
Nhận thức được rằng không quá khó để học hỏi
Hãy học cách nhắn tin văn bản, gửi ảnh qua điện thoại di động, thiết lập trang Facebook và tải video lên mạng. Cứ để bọn trẻ chỉ cho bạn. Bạn không thể chỉ bảo người khác những gì mà chính bạn cũng không hiểu. Đồng thời, nghĩ đến nỗi lo mà bạn có thể tránh được một khi bạn hiểu rõ mọi thứ hoạt động như thế nào.
Thư giãn, tìm hiểu thế giới của bọn trẻ và cùng chúng tận hưởng những điều có thể
Không ai trong chúng ta muốn có một bức tường kỹ thuật số ngăn cách mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta có muốn hòa mình vào cuộc sống của bọn trẻ và giúp chúng nắm bắt tiềm năng hay không là tùy thuộc vào chúng ta.
Theo vnhow.vn

Bài hay khác