Chế tạo thiết bị bắt sóng wifi cho những nơi sóng yếu