Không chỉ thích hợp cho các teen girl đâu, mà teen boy cũng có thể tự làm cho mình được đó!
Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
– Vải màu, vải dạ
– Kéo, kim, chỉ
Bước 1:
– Cắt vải màu thành tấm có kích thước lớn hơn ruột gối của bạn chút. Mình cần 2 tấm hồng và một tấm cam ở giữa để tạo khối trang trí.

Bước 2:
– Cắt vải dạ trắng thành hình tượng trưng cho các girl nha.

Bước 3:
Khâu cố định vào mặt trước vỏ gối.

Bước 4:
– Sau viền mép mặt trái các tấm vỏ gối lại với nhau.
Lưu ý phía tấm phía sau vỏ gối mình nên ghép hai tấm để dễ lồng ruột hơn.

Bước 5:
– Khâu đường bo theo viền mép gối là hoàn thành rồi!

Giờ thì lồng ruột gối vào nào!

Bài hay khác