Độc đáo có 1-0-2 luôn nha!Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:

– Hộp sơn cũ (hoặc đèn dầu)
– Vỉ sắt
– Hộp gỗ vuông cũ
– Kính
– Cồn khô, sỏi
– Kính (Bạn cần 4 cạnh bằng cạnh hộp sắt)
Đến phần hành động này:
Bước 1:
– Mình bắt đầu ghép 3 tấm kính lại với nhau này.

Bước 2:
– Khi keo khô, các bạn dựng cho khối kính nằm ngang để gắn nốt tấm còn lại vào nhé!

Bước 3:
– Rùi dựng lên mặt hộp gỗ nghen.


Bước 4:

– Cho đèn dầu hoặc hộp sơn có đựng cồn khô vào giữa hộp gỗ rùi đặt vỉ sắt lên.

Bước 5:
– Sau đó rải sỏi lên che mặt vỉ sắt.

Chú ý để lỗ hở để mình còn thắp lò nhé!
Bước 6:
– Cuối cùng, thắp lửa thui nào!


Các bạn đừng để lửa to quá nha!

Bài hay khác