Lọ cắm hoa vintage đẹp tinh tế từ lon sữa bò và dây thừng.