Đừng bỏ phí những chiếc túi nilon cũ nha bạn!
Chuẩn bị những “đạo cụ” này nhé:
– Túi nilon
– Kéo, kim, chỉ
Đến phần hành động này:
Bước 1:

– Cắt bỏ phần quai túi và đáy túi đi nè.
Bước 2:

– Cắt chéo từ mép túi rùi bắt đầu cắt vòng theo thân túi để được các tấm nilon dài nha!
Bước 3:

– Tương tự, chúng mình cần cắt thêm nhiều tấm như vậy.
Bước 4:

– Giờ thì tết các tấm vừa cắt lại nào.
Chúng mình có thể mắc đầu dây vào một chiếc đinh cho dễ tết nhé!
Bước 5:

– Tết thêm nhiều đoạn dài như vậy nữa.
Bước 6:

– Cuộn các sợi nilon vừa tết thành hình tròn như hình bên làm đế giỏ và các bạn cố định các sợi với nhau bằng kim chỉ nghen.
Bước 7:

– Với phần thân thì mình xếp chồng các sợi nilon lên nhau, vừa xếp vừa khâu lại nghen.
Bước 8:

– Tới khi giỏ có đủ độ cao thì cố định mép dây nilon lại thật chắc là được.

Vậy là chúng mình đã có giỏ đựng thật “green” rùi!