Thiết kế tên lửa nước từ các chuyên gia chuyên gia nước ngoài, tên lửa nước với thiết kế khí động học, triệt tiêu độ cản, đạt chiều cao tối ưu. Cùng xem lại các bước chuẩn bị và hình ảnh thu được từ Camera đặt trên tên lửa nhé.

 

Bài hay khác